Home

Fontaine classificatie

Fontaine classification in PAD: Definition and Implementatio

Er worden 4 stadia van perifeer arterieel vaatlijden onderscheiden volgens Fontaine (1954): stadium I: atherosclerose aanwezig, geen klachten; stadium II: claudicatio intermittens; a: loopafstand > 100 m, b: loopafstand < 100 m; stadium III: pijn in rust of trofische stoornissen; stadium IV: necrose, gangreen Classificatie van perifeer arterieel vaatlijden volgens Fontaine Stadium I Asymptomatisch Stadium IIa Claudicatio intermittens met loopafstand >100m Stadium IIb Claudicatio intermittens met loopafstand <100m Stadium III Rustpijn Stadium IV Kritieke ischmie (necrose, gangreen) Tabel 1. Fontaine classificatie Fontaine Classificatie: Rutherford Classificatie: Stadium: Klinisch: Graad: Klinisch: I: Asymptomatisch: 0: Asymptomatisch: IIa: Claudicatie (mild) 1: Claudicatie (mild) IIb: Claudicatie (invaliderend) 2: Claudicatie (matig) 3: Claudicatie (ernstig) III: Ischaemische rustpijn: 4: Ischaemische rustpijn: IV: Ulcera of gangreen: 5: Minimaal weefselverlies: 6: Ernstig weefselverlie De NYHA-classificatie is in de klinische praktijk nuttig en heeft prognostische waarde. 11 12 13 Patiënten die ooit symptomatisch zijn geweest en door behandeling asymptomatisch zijn geworden, worden ingedeeld in NYHA-klasse I. Hartfale

Richtlijnen perifeer arterieel vaatlijden 201

 1. KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden V-11/2014 - Update klinimetrie 2017 IV Praktijkrichtlijn Inhoud Praktijkrichtlijn 1 A Inleiding 1 A.1 Doelstellingen 1 A.2 Doelgroep 1 A.3 Specifieke deskundigheid 1 A.4 Praktijkinrichting 1 A.5 Verwijzing en aanmelding 1 B Diagnostisch proces 2 B.1 Anamnese 2 B.2 Lichamelijk onderzoek
 2. Fontaine classificatie. Afhankelijk van de ernst kan Fontaine 2 nog conservatief worden behandeld met looptraining. Dit stimuleert het lichaam om collaterale vaten te vormen. Indien de klachten zeer invaliderend zijn of als conservatieve behandeling faalt wordt gekozen voor een invasieve ingreep:.
 3. ke klinische classificatie van Fontaine: RICHTLIJNEN HEELKUNDE V-III: 1 V-III Claudicatio intermittens. V-III: 2 RICHTLIJNEN HEELKUNDE - stadium 1: asymptomatische vaatziekte - stadium 2: claudicatio intermittens - stadium 3: pijn in rust - stadium 4: ulcera en necros
 4. Fontaine 1 Fontaine 2A Fontaine 2B Fontaine 3 Fontaine 4 Typische claudicatio klachten ontbreken. (Let op bij neuropathie kan dit ook ontbreken) Claudicatio klachten, > 100m aaneengesloten lopen haalbaar Claudicatio klachten, < 100m aaneengesloten lopen haalbaar Rustpijn, met name 's nachts Weefselverlies, necrose
 5. FONTAINE TN (FINEST X SAMARANT) Al jarenlang wordt er gezocht naar verervers met 'vrije' bloedvoering voor de dressuurpaardenfokkerij. Niet alleen in dat kader is deze excellente Fontaine TN een aanwinst, ook met zijn kwaliteiten en gezondheid maakt hij veel indruk. Deze Hannoveraans gefokte blikvanger is goedgekeurd voor Westfalen en Oldenburg en voldoet ruimschoots aan de genoom-eis van.
 6. Daarom zijn er verschillende methoden bedacht om de ernst van de situatie in te delen in een bepaalde categorie of classificatie. Een van deze classificaties is de NYHA-classificatie. NYHA is de afkorting van New York Heart Association, een cardiologische vereniging uit New York, die in 1928 voor het eerst dergelijke classificatie maakte

De Sims classificatie wordt bepaald door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Uw arts, internist, praktijkondersteuner of podotherapeut bepaalt in overleg met u welke vervolgstappen genomen moeten worden om voetproblemen te voorkomen De Universele Decimale Classificatie (UDC) is een internationaal indelings- en classificatieschema ontwikkeld door de Belgen Paul Otlet en Henri La Fontaine aan het begin van de 20e eeuw. De UDC was een uitbouw en verfijning van de Dewey Decimale Classificatie van de Amerikaan Melvil Dewey, en werd voor het eerst (in het Frans) gepubliceerd van 1904 tot 1907

CEAP classificatie chronische veneuze insufficiëntie: Clinical Classification: Class 0: C 0: Geen zichtbare of palpabele veneuze afwijkingen [klik hier voor Engelse versie] Class 1: C 1: Besenreiser of reticulaire venen: Class 2: C 2: Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) Class 3: C 3: Oedeem zonder verdere huidveranderingen. Jean de La Fontaine (Château-Thierry (), 8 juli 1621 — Parijs, 13 april 1695) was een classicistische Franse schrijver en dichter, vooral bekend om zijn fabels.. Biografie. La Fontaine is geboren in Château-Thierry in 1621. Hij was een tijdlang houtvester en trad op een gegeven moment in overheidsdienst. Toen hij in dienst trad van de hertogin van Bouillon en de hertogin van Orléans, werd. volgens de fontaine-classificatie.3 4 Echter, van alle patiën-ten die zich presenteren met kritieke ischemie heeft slechts 20% klachten gehad passend bij claudicatio intermittens.4 Ondanks recente ontwikkelingen in vaatchirurgische en radiologische interventietechnieken komt ongeveer 40% van alle patiënten met kritieke ischemie vanwege uitge Classificatie gaat volgens de indeling van Fontaine waarbij voor de anesthesiologische interventionele pijnbestrijding stadium III en IV van belang zijn. Patiënten met een Fontaine III hebben pijn in rust in de betreffende extremiteit(en) en in liggende houding ten gevolge van slechte spierdoorbloeding Classificatie van perifeer arterieel vaatlijden: stadium 0 (asymptomatisch) tot 6 (ernstige weefselbeschadiging). De stadia 1, 2 en 3 komen overeen met resp. milde, matige en ernstige claudicatio; stadium 4 betekent pijn bij rust

Classificatie vaatlijden benen volgens Fontaine. Vernauwingen en/of afsluitingen van bloedvaten in de benen kunnen in verschillende mate van ernst voorkomen en met een wisselend klachtenpatroon. Om spraakverwarring te voorkomen en behandelindicaties duidelijk te definieren is een classificatie opgesteld door dokter Fontaine in 1954 Claudicatio intermittens (etalage benen) definitie: aandoening van de perifere arterien (bloedvaten in de benen), waardoor de bloedtoevoer verminderd is. Oorzaak: Sluiten van de vaten door artherosclerose (vetophopingen in de wand van de bloedvaten); trombose (bloedstolsels in de bloedvaten), ziekten van spier en skelet, perifere neuropathie (ziekte van de zenuwen) - Fontaine stadium IIb - gebruik van immunosuppressiva, prednison of chemotherapie, - (ernstige) nefropathie -voetdeformiteiten en/of limited joint mobility door bv reumatoïde artritis Simm's 1 Zorgprofiel 2 Vaststellen Simm's classificatie en inschatting zorgprofiel door huisarts/POH daarna verwijzing via CareSharing naa

De GOLD classificatie gebruikt risico factoren (GOLD 1 tot 4 en aantal exacerbaties) en ernst van de symptomen (mMRC of CAT schaal). In het geval dat beide risicofactoren in een andere categorie vallen wordt rekening gehouden met het hoogste risico (bv: GOLD 1 (GOLD A of B) met 2 COPD exacerbaties vorig jaar (GOLD C of D) valt in klasse GOLD C of GOLD D) Binnen de nieuwe Zorgmodule komt de Fontaine classificatie te vervallen. Deze wordt niet meer gebruikt binnen de NIV Richtlijn Diabetische Voet 2017 en de NHG-standaard PAV 2014. Deze luidt: Er is sprake van kritieke ischemie bij: pijnklachten aan voet of been in rus

Vasculaire Interventie - Startpuntradiologie

The Rutherford and Fontaine symptom classification systems are the most widely used [7, 8]. The walking distance that defines mild, moderate, and severe claudication is not specified in the Rutherford classification but is part of the Fontaine classification Tabel 1: Fontaine classificatie en Rutherford classificatie . Naar Fontaine et al., First Meeting European Society of Cardiovascular Surgery, 1952 . Naar Rutherford, First Society for Vascular Surgery / International Society for Cardiovascular Surgery (SVS/ISCVS), 1986 Patiëntgebonden factoren met prognostische betekenis betreffen het cardiovasculaire risicoprofiel en de ernst van de klachten, weergegeven door de zogenaamde Rutherford-categorieën (een uitbreiding op de bekende Fontaine-classificatie).11 Tevens zijn van belang het type stent en de ervaring van de radioloog (weerspiegeld in de zogeheten leercurve) Still, both the Rutherford and the Fontaine classifications are not used routinely in clinical practice. They are used more in research settings. However, as the 2005 ACC/AHA guidelines point out, they may be useful for standardized communication between clinicians Kennis opdoen van het preoperatieve klinisch beeld (waaronder Fontaine Classificatie en amputatie indicaties). Kennis opdoen van de verscheidene amputatieniveaus, operatieve basisprincipes en de functionele prognose. Kennis opdoen van het direct postoperatief stomp- en prothesebeleid. Kennis opdoen van de ZIP (Zwolse Isala Prothese)

Fontaine Indeling - Artsportaa

 1. Voor een stroomdiagram vaststellen Sims classificatie zie bijlage 14. Opmerkingen: Om bij een Sims 1 in aanmerking te komen voor zorgprofiel 2 worden de volgende criteria gehanteerd: 1. Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie * - Fontaine IIb klasse: dat wil zeggen claudicatio en doorverwezen naar vaatchirurg, o
 2. Rijgeschiktheid en NYHA-classificatie (update april 2018) (met dank aan drs. R. Derksen en dr. L. van Erven) Zelden of nooit komt in de voorlichting over het aanvragen van een rijbewijs door ICD-dragers - en dat geldt ook voor hartpatiënten in het algemeen - ter sprake dat de toekenning door het CBR in hoge mate bepaald wordt door de zogenaamde NYHA-classificatie
 3. Classificatie van Hartfalen. De resultaten van de diagnostische testen helpen de arts bij het bepalen van de oorzaak van hartfalen of de tekenen en symptomen en bij het ontwikkelen van een programma om het hart te behandelen. Om de beste behandelingswijze te bepalen kan de arts het hartfalen rangschikken in de volgende twee schalen
 4. Van de vele classificaties van meer historisch belang, moet het meest geschikt voor klinisch gebruik worden beschouwd als de Fontaine-classificatie met enkele toevoegingen. Volgens haar worden in het klinische verloop van het uitwissen van ziekten drie klinische vormen, vier stadia en twee fasen onderscheiden
 5. Paul Marie Ghuislain Otlet (Brussel, 23 augustus 1868 - aldaar, 10 december 1944) was een Belgische bibliograaf, theosoof, pacifist en ondernemer.. Otlet was een pionier van de bibliotheekwetenschap: de documentering van de menselijke kennis.Otlet hield zich zijn hele leven lang bezig met de vraag hoe gegevens en kennis voor iedereen toegankelijk konden worden gemaakt
 6. De gemodificeerde Simm's classificatie is een risicostratificatie en geen diagnostische classificatie. Het bepalen van de Simm 's classificatie is dan ook uit te voeren door elke 1 PAV Fontaine I, IIa 2 Cognitieve, visuele, sociale, adipositionele en bewegingsbeperkingen die zelfzorg verhinderen

Enkelarmindex interpreteren - VGT Cursu

 1. g in de regio Brabantse Ardennen. Hij is 0.7 kilometer lang en overbrugt 45 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 5.9%. Daarmee scoort deze klim 70 klimpunten. De top van de beklim
 2. Fontaine de la Lys. Terug naar de resultaten Add to my list 6 + 2 Mensen. 3 Kamers. Classificatie. Boerderij in volle activiteit
 3. ADR Classificatie | Peutz www.peutz.nl. ADR Classificatie Voor het vervoer van pyrotechnische artikelen dient de transportclassificatie (ADR) per product bepaald te worden. Peutz kan voor de importeur / producent de classificatie verzorgen voor vuurwerkartikelen welke zijn opgenomen in de defaultlijst. ADR-gevarenklassen en -labels - Wikipedi
 4. Conditie (algemene classificatie) Fontaine de Vaucluse: Uitgever: Editions Aio: Auteur(s) Goepfert, Yvette: Taal: Nederlands: Productvorm: Geniet paperback: Publicatiedatum: 1994: Zie ook. Pont du Gard € 4,85. Lekkere recepten van het land € 4,85. Le village des bories a gordes dans le vauclus

Fysiovergoeding.nl is geen vergelijkingssite maar een informatief platform over vergoeding voor patiënten en fysio-/oefentherapeuten.Voor consumenten praktische informatie rond de vergoeding van fysio- en oefentherapie door verzekeraars. Voorbeelden: verschillen in vergoeding vanuit de basis- en de aanvullende verzekering, soorten polissen, eigen risico en vooral ook de complexe problemen. Cookies. Je kunt je cookievoorkeuren instellen met de onderstaande schakelaars. Je kunt je voorkeuren bijwerken, je toestemming op elk moment intrekken en een gedetailleerde beschrijving bekijken van de soorten cookies die wij en onze partners gebruiken in ons Cookiebeleid Fontaine Houck is een beklimming in de regio West-Vlaams Heuvelland & Houtland. Hij is 1 kilometer lang en overbrugt 31 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 3.1%. Daarmee scoort deze klim 12 klimpunten. De top van de beklimming ligt op 64 meter hoogte Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen

Perifeer arterieel vaatlijden - Artikelen - Klinische

FONTAINE 90 / 90 / 87 / 82 / 85 / 89. PASTOURELLE DE ST. FONTAINE SNOOPY D'EMBISE. EBONY DE LA HAIE MADAME ICI VAN NIEUWENHOVE. TIARA D'EMBISE. verkoper. Beoordeling datum classificatie: 16-01. Voor classificatie van chronische perifere arteriële ziekte kan van de stagiering volgens Fontaine of de categorieën van Rutherford worden gebruikgemaakt (zie tabel 3). Tabel 1: Differentiaal diagnostische overwegingen bij claudicatio intermitten Natuur en parken in Fontaine-Francaise, Frankrijk. Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele foto's van de beste parken en natuurgebieden in Fontaine-Francaise op Tripadvisor Fontaine-Gagnard 2016 2 perfect bottles Delivery can take up to 2 weeks due to current regulations. Kavelgegevens Type Witte wijn Vintage 2016 Producent, wijnnaam Domaine Fontaine-Gagnard Classificatie Grand Cru Aantal flessen 2 Inhoudsmaat Flessen (0.75 liter) Land Frankrijk Regio Bâtard-Montrachet Fill Level Bourgogne/Chapagne/Fluit fles.

Arteriële trombose - THROMBOpedia

Woord: classificatie. Vertalingen, synoniemen, puzzelwoord, statistieken, grammatica - dictionaries24.co La Fontaine du Hallate. Een natuurbelevenis is het duingebied van Gavres, Quiberon (ook bezig met classificatie) De historische steden Vannes, Auray en de dorpen La Gacilly, Rochefort en Terre nodigen u uit voor een wandeling langs de typische architectuur van Bretagne Ze zijn majestueus, indrukwekkend en een tikje mysterieus - roofvogels en uilen spreken enorm tot de verbeelding. Roots-redacteur Paul Böhre en illustrator Joris De Raedt nemen je mee naar de leefgebieden van deze machtige vogels. Het boek vertelt in prachtige, [ Andere classificaties (voor sommige landen) NACE-BEL (BE 2008) : Hotels en dergelijke accommodatie (55100) NACE Rev.2 (EU 2008) : Hotels en dergelijke accommodatie (5510 Kaderleden TREFILERIES DE FONTAINE L'EVEQUE Exporteer de lijst met directieleden. Informatie beschikbaar als optie. Other Companies recomended by Kompass: Buy your prospection list. Andere classificaties (voor sommige landen) NACE-BEL (BE 2008) : Koudtrekken van staven (24310

Verzamelaars van ideeën - Mundaneum & Maison Losseau

Fontaine de la Lys (le cozy) Terug naar de resultaten Add to my list 2 + 2 Mensen. 1 Kamer. Classificatie. Boerderij in volle activiteit. Prijzen op aanvraag aan de eigenaar. Reservatie informatie. Fontaine de la Lys (le cozy) POTIE - SOUBRY Philippe et Josiane. Howarderie 8 perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen); artrose van je heup- of kniegewricht; COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Waar kun je terecht. De zorg voor fysiotherapie en oefentherapie mag verleend worden door de volgende specialisten Bij etalagebenen krijgt u tijdens het lopen pijn, kramp of een doof of moe gevoel in uw been. De klachten kunnen in de voet, de kuit, het dijbeen of de bil optreden Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut als er sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Dit moet zijn vastgesteld door een arts. Maximum aantal behandelingen in de 1e 12 maanden (het 1e behandeljaar) Winkelen in Fontaine de Vaucluse, Frankrijk. Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele foto's van de beste winkels en winkelcentra in Fontaine de Vaucluse op Tripadvisor

Video: Chirurgisch.nl :: Ziektebeelde

Hartfalen NHG-Richtlijne

Uitgever: Het Spectrum, Uitgever: Het Spectrum, 3e editie, 238 pagina's, Pocket paperback, Nederlands, ISBN: 9789027408778 (ISBN10: 9027408777),.. De beste buitenactiviteiten in Fontaine-Francaise, Frankrijk. Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele foto's van de beste outdooractiviteiten in Fontaine-Francaise op Tripadvisor De beste kastelen in Fontaine de Vaucluse, Frankrijk. Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele foto's van de beste kastelen in Fontaine de Vaucluse op Tripadvisor Andere classificaties (voor sommige landen) NACE-BEL (BE 2008) : Apothekers in gespecialiseerde winkels (47730) NACE Rev.2 (EU 2008) : Apothekers in gespecialiseerde winkels (4773 / Maatschap Fontaine-Tiemes. Maatschap Fontaine-Tiemes. Last update: 11-aug-2019. Update my company information. Contact - Maatschap Fontaine-Tiemes. Bahrestraat 5 6987 EJ Giesbeek. Andere classificaties (voor sommige landen) NACE Rev.2 (EU 2008) : Fokken van melkvee (0141) SBI (NL 2008) : (01411) ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and.

Deze classificaties worden toegekend door Booking.com op basis van een machine learning-algoritme. Elke accommodatie moet aan een bepaalde drempelwaarde voldoen om een classificatie te ontvangen. Deze sterrenclassificatie wordt door de accommodatie aan Booking.com verstrekt en wordt meestal bepaald door een officiële organisatie voor hotelclassificatie of een andere derde partij Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta nch-fontaine-degraissage.be: HTTP: 2 jaar: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt: _gali: nch-fontaine-degraissage.be: HTTP: Sessie: Zonder classificatie: _gat: nch-fontaine-degraissage.be: HTTP: Sessie: Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagratio te. Fontaine Gagnard - Chassagne Montrachet 1er cru Maltroie - 2017. Fles / Chassagne-Montrachet 1er cru. Kleur: Witte Droge Wij In deze samenvatting wordt beschreven wanneer welke hartkleppen open en dicht gaan systole en diastole. Het gehele proces van de bloedcirculatie van het hart wordt tot in de details omschreven en ondersteunt met verhelderende afbeeldingen. Hoe trekt het hart samen welke prikkels ontstaan daarbij in de SA knoop AV knoop bundel van His en Purkinje vezels. Hoe wordt het actiepotentiaal.

LE PRE DE LA FONTAINE: Campings Frankrijk, Atlantische

Vasculaire Interventie - Startpuntradiologie

Behandelingen van deze ziektes zoals dotteren en de complicaties van de behandelingen. Symptomen bij hartfalen links en - rechts. Typen shock aortaklepstenose aortaklepinsufficiëntie tachycardie bradycardie Fontaine classificatie trofische stoornissen trombose. Dit alles wordt uitgelegd in deze samenvatting Fontaine classificatie: - Stadium I : geen klachten - Stadium IIa: claudicatie (etalagebeen), actieradius > 100 m Stadium IIb: claudicatie, actieradius <100 m - Stadium III: rust of nachtpijn (horizontaal liggen-> bloed kan niet naar beneden zakken, leidt tot ischemische pijn) - Stadium IV: ischemische ulcera/gangree Classificatie arteriële insufficiëntie Indeling volgens Fontaine aan de hand van klachten Stadium I : asymptomatisch Stadium IIa : claudicatio intermittens. Minimale loopafstand > 100 meter Stadium IIb : claudicatio intermittens. Minimale loopafstand < 100 meter Stadium III : rustpijn Stadium IV : kritische ischemi

Indicatiecodes voor volwassenen vanaf 18 jaar voor bij gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine Aanspraak besluit zorgverzekering 2.6 lid 4 1e-37e behandeling> Diagnosecode 9248 en indicatiecode 01 Classificatie maximaal: - 3 behandelingen per 12 maanden bij klasse B - 52 behandelingen per 12 maanden bij klasse C en D* Fysiotherapie in verband met etalagebenen (claudicatio intermittens fase 2 Fontaine) voor verzekerden van 18 jaar en ouder* 37 behandelingen per 12 maanden Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck to [classificatiesysteem] - De Universele Decimale Classificatie (UDC) is een internationaal indelings- en classificatieschema ontwikkeld door de Belgen Paul Otlet en Henri La Fontaine aan het begin van de 20e eeuw. De UDC was een uitbouw en verfijning van de Dewey Decimale Classificatie van de Amerikaan Melvil Dewey, en werd.

Classificatie van gesteenten PTV 844 Blz.: 6/10 Versie 1.0 dd. Laurent Fontaine. Labo monumenten en monumentale decoratie. STEEN EN MORTEL Laurent Fontaine Labo monumenten en monumentale decoratie Gelijkaardig materiaal Vervanging Hetzelfde materiaal Herkomst Samenstelling Steen Mortel ANALYSETECHNIEKEN Visuele waarneminge Kijkwijzer informeert ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen in de classificatie van Fontaine. (Zie voor uitgebreide informatie de folder 'Looptraining'.) In eerste instantie wordt altijd gestart met gesuperviseerde looptraining. Hiervoor wordt u doorverwezen naar een fysiotherapiepraktijk met speciaal geschoolde therapeuten die zijn aangesloten bij het landelijke kwaliteitsnetwerk Claudicationet Classificatie maximaal: - 5 behandelingen bij klasse A - 27 behandelingen bij klasse B1 - 70 behandelingen bij klasse B2, C en D Na de eerste 12 maanden, als er nog onderhoudsbehandeling nodig is, afhankelijk van de GOLD-Classificatie, maximaal: - 3 behandelingen per 12 maanden bij klasse B1 - 52 behandelingen per 12 maanden bij klasse B2, C en

Vaatklacht benen - Fysiotransparan

Uitgever: Fontaine Uitgevers B.V. Auteur: Paul BÖHre. Nederlands Je krijgt een boeiend inkijkje in het privéleven van de vogels en komt alles te weten over de classificatie, anatomie, verspreidingsgebieden en migratieroutes Voor een stroomdiagram vaststellen Sims classificatie zie bijlage 14. Opmerkingen: Om bij een Sims 1 in aanmerking te komen voor zorgprofiel 2 worden de volgende criteria gehanteerd: 1. Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie * - Fontaine IIb klasse: dat wil zeggen claudicatio en doorverwezen naar vaatchirurg, o

FONTAINE TN Team Nijho

Classificatie 2015: Beleid en criteria (SIMMS 1) Zorgprofiel 1: - Casemanager: POH, pedicure of podotherapeut ? - Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit - Verlies PS of PAV (Fontaine I, IIa: loopafstand > 100 m, voordat ze pijn in de kuiten krijgen) zonder zelfzorgcapacitei perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens) in stadium 2 Fontaine, de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht en de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD (voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie). Artikel 7 gaat over fysio- e Stap Stap Stap Stap Stap actief UICUS? inactieve Charcot of Ulcus / amputatie in voorgeschiedenis? Tekenen van lokaal verhoogde druk?* Actieve Charcot o Classificatie volgens Fontaine Stadium 1: asymptomatisch Stadium 2A: milde claudicatio (>250M) Stadium 2B: ernstige claudicatio (<250M) Stadium 3: ischemische rustpijn , nachtelijke pijn Stadium 4: ulceratie of gangreen Chron KLI • CLI= critical limb ischemia of kritische lidmaat ischemie Classificatie volgens Rutherford Domaine Fontaine-Gagnard Montrachet 2000 France Burgundy, Cotes de Beaun

DUEL DE CENTFONTAINE

De NYHA-classificatie (oktober 2008) - Stichting ICD

Domaine Fontaine-Gagnard Montrachet 1996 France Burgundy, Cotes de Beaun Gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD), indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden indien er sprake is van een klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties

Sims classificatie en zorgprofielen - Podotherapeu

Komfortable 4-Zimmerwohnung im alten Dorf für 6 Personen : Wohnraum - Küche mit Spülmaschine und kleinem Tiefkühler - 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Flach.. Classificaties; Nieuws; Zoek term: Items per pagina. Zoeken. Zoek term: Items per pagina. Zoeken (0) Alle resultaten (0) Onderzoekers (0) Organisaties (0) Projecten (0) Publicaties (0) Zoek expertise < Terug naar vorige pagina Onderzoeker Jaron Fontaine Disciplines: Scientific computing, Computertheorie, Computer hardware, Andere computer. 1 Zorgprofiel - Simms 0: geen verlies van PS of PAV Zorgprofiel 1 Simms 1: o Verlies PS of PAV (Fontaine I en Fontaine IIa) met zelfzorgcapaciteiten o Verlies PS of PAV (Fontaine I en Fontaine IIa) zonder zelfzorgcapaciteiten (dit zijn cognitieve, visuele, sociale, adipositionele en bewegingsbeperkingen die zelfzorg verhinderen). o Er kan geprobeerd worden om vergoeding via de aanvullende. Kaderleden FONTAINE SILO Exporteer de lijst met directieleden. Informatie beschikbaar als optie. Other Companies recomended by Kompass: Andere classificaties (voor sommige landen) NACE-BEL (BE 2008) : Bouwarchitecten (71111) NACE Rev.2 (EU 2008) : Architecten (7111

UDC (classificatiesysteem) - Wikipedi

Linnaeus' tabel van het dierenrijk uit ''Systema Naturae'' (1735) Onder classificatie verstaat men ten minste drie verschillende zaken: een activiteit, het resultaat daarvan, en het gebruik of toepassen van de resultaten. 178 relaties Bij kuit ischemie is er sprake van pijn in rust (Fontaine stadium III, Rutherford grade II, category 4) of van weefselverlies met necrose of gangreen (Fontaine stadium IV, Rutherford Grade III cat 5,6) Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies Stadium 2 of hoger van de Gold classificatie voor COPD: Chronische (astmatische) bronchitis met COPD: Onbeperkt: Stadium 2 of hoger van de Gold classificatie voor COPD: Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval: Onbeperkt: Specialist: Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine: 12 maan Classificatie maximaal: • 5 behandelingen bij klasse A • 27 behandelingen bij klasse B1 • 70 behandelingen bij klasse B2, C en D na de eerste 12 maanden, als er fase 2 Fontaine) voor verzekerden van 18 jaar en ouder* 37 behandelingen per 12 maanden 6 behandelingen 12 behandelingen of 24 behan

CEAP classificatie - Huidziekten

Slagaderaandoening: symptomen en behandelingen
 • Google themes.
 • Politie Logo pdf.
 • Geen stijl tv.
 • Acties bedrijfswagens.
 • Jaren 30 voordeur op maat.
 • Acties bedrijfswagens.
 • Zebravinken vechten.
 • Repertoire Engels.
 • Full House Full episodes.
 • Caprese spiesjes balsamico.
 • Draak Tekening.
 • Aanhanger met huif.
 • Kortingscode Duurzame tuinartikelen.
 • Lange termijn effecten neusspray.
 • Jukken steiger.
 • Opgezette vogel.
 • Voorbeeld offerte stoelmassage.
 • Bramen diepvries Lidl.
 • Roze gerbera betekenis.
 • Brinckers Le Mans M310 CT.
 • Stereo Microscoop kind.
 • Romige pastinaakpuree.
 • Endeavour Morse boeken.
 • Pipedrive oue.
 • Brabants Dorp Rotterdam.
 • Maurice naam.
 • EMBL TV.
 • Trein ongeluk.
 • Stun gun.
 • Vissen vanuit chalet.
 • Gekookte kip marineren.
 • Hdmi 2.0a kabel.
 • Bruine wimperextensions.
 • Kaapse Bossen restaurant.
 • Cartridge bestellen.
 • Starbucks Pike Place Roast review.
 • Zuid Thailand.
 • Mayweather vs McGregor earnings.
 • UZA radiologie MRI.
 • Deutz D55 te koop.
 • EPS vorstrandbekisting prijs.