Home

Kinkhoest wiki

↑kinkhoest in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ kinkhoest op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b Kinkhoest of pertussis is een infectieziekte aan de luchtwegen. Kinkhoest is te herkennen aan het hevige hoesten. De ziekte wordt overgedragen door de druppeltjes die ontstaan bij het hoesten. Kinkhoest is daarom ook heel besmettelijk Kinkhoest (ook bekend als kinkhoest of 100 dagen hoest) is een zeer besmettelijke bacteriële ziekte.Aanvankelijk symptomen zijn gewoonlijk vergelijkbaar met die van de gewone verkoudheid met een loopneus, koorts, en milde hoest.Dit wordt gevolgd door weken van hevige hoestbuien. Na een hoestbui, kan een hoge pieptoon whoop geluid of zucht optreden als de persoon in ademt Kinkhoest verschijnselen en symptomen Kinkhoest is een ernstige luchtweginfectie waar je veel klachten van hebt. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen die al eerder in hun leven Kinkhoest hebben gehad kunnen voor ongeveer tien a twintig jaar beschermd blijven tegen de ziekte. Daarna kunnen zij alsnog opnieuw besmet raken

Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte. Het wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinderen in Nederland krijgen een vaccinatie tegen kinkhoest. Hierdoor is het aantal kinderen dat aan kinkhoest overlijdt sterk afgenomen Kinkhoest kan gevaarlijk zijn voor kinderen die jonger zijn dan 1 jaar. Zij hebben nog niet alle prikken tegen kinkhoest gekregen. Zij kunnen door de hoestbuien ernstig benauwd worden. Baby's met kinkhoest worden meestal opgenomen in het ziekenhuis. Ook kinderen met een ernstige hartziekte of longziekte kunnen ernstig ziek worden van kinkhoest Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen. Het komt door een bacterie. Klachten zijn verkoudheid en veel hoesten met heftige hoestbuien. Kinkhoest gaat na 2 tot 4 maanden over. De meeste kinderen krijgen prikken tegen kinkhoest. Ook als zwangere kunt u een prik halen. Uw baby is dan vanaf de geboorte meteen beschermd Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie, volwassenen Kinkhoest symptomen bestaan uit de kenmerkende hoest die maandenlang kan aanhouden en benauwdheid en ademnood vanwege het hoesten. Kinkhoest, ook wel pertussis genoemd, is een besmettelijke bacteriële infectieziekte van de bovenste luchtwegen, die hevige hoestaanvallen veroorzaakt

kinkhoest - WikiWoordenboek - Wiktionar

 1. Kinkhoest is een infectie aan de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. De bacterie maakt een gifstof aan. Hierdoor ontstaan hoestbuien die tot 3-4 maanden kunnen aanhouden. Daarom wordt kinkhoest ook wel de '100-dagenhoest' genoemd
 2. Kinkhoest bij zuigelingen wordt nog weleens onderschat. Zodra er een reële verdenking van kinkhoest is, is een spoedconsult bij de kinderarts nodig. De zuigeling wordt dan zo nodig opgenomen en de ademhaling wordt bewaakt (circa 2-3 weken). Zodra er te veel slijm is, waardoor de zuigeling geen adem meer kan halen, kan dit eenvoudig worden.
 3. Whooping cough, also known as pertussis or the 100-day cough, is a highly contagious bacterial disease. Initial symptoms are usually similar to those of the common cold with a runny nose, fever, and mild cough, but these are followed by weeks of severe coughing fits. Following a fit of coughing, a high-pitched whoop sound or gasp may occur as the person breathes in. The coughing may last for.
 4. De klassieke kinkhoest wordt ingedeeld in drie elkaar opvolgende stadia: Het catarrale stadium. Na een incubatieperiode van 1-3 weken treden de eerste, overigens niet karakteristieke, verschijnselen op. De ziekte begint als een verkoudheid en gaat gepaard met niezen, neus- en traanuitvloed en onwelzijn, en de patiënt heeft een klein kuchje. De symptomen zijn dus niet te onderscheiden van die.
 5. Kinkhoest staat ook wel bekend als 100-dagen hoest, omdat de voor kinkhoest kenmerkende hoest maanden lang kan aanhouden. De hoest put vooral zuigelingen uit. Ze kunnen zo moe en benauwd worden dat ze stoppen met ademen. Ze kunnen dan hersenschade oplopen

The DPT vaccine or DTP vaccine is a class of combination vaccines against three infectious diseases in humans: diphtheria, pertussis (whooping cough), and tetanus. The vaccine components include diphtheria and tetanus toxoids and either killed whole cells of the bacterium that causes pertussis or pertussis antigens. The whole cells or antigens will be depicted as either DTwP or DTaP, where. Kinkhoest en zuigelingen. Misschien wat laat gezien het tijdstip van de discussie, maar ik wil toch wel even melden dat het een goede zaak is dat het RIVM kinkhoest op de agenda heeft gezet. De gedachte dat kinkhoest niet gevaarlijk was heeft er bij ons toe geleid dat wij ons kind (destijds 8 weken) bijna kwijt waren De vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op 15 maanden. Een herhaling is aanbevolen op de leeftijd van 5 à 6 jaar en tussen 14 en 16 jaar. Een kind, gevaccineerd tegen kinkhoest kan na contact met een ander geval van kinkhoest een lichtere vorm doormaken Kinkhoest is vooral voor de allerkleinsten gevaarlijk, vertelt Pim van Gool, voorzitter van De Gezondheidsraad. Het is een vervelende ziekte, ook voor volwassenen. Maar voor hen is het niet. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor vrouwen die meer dan 34 weken zwanger zijn. Met name het ongeboren kind kan ernstig in de problemen komen. Bij zwangerschap is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts, wanneer iemand in het gezin (vermoedelijk) kinkhoest heeft

Kinkhoest - Wikikid

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis. De bacterie maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die drie tot vier maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de '100-dagenhoest' genoemd Zo is de baby vanaf de geboorte beschermd in afwachting dat hij zelf antistoffen tegen kinkhoest aanmaakt door de vaccinaties. Vanaf 1 juli 2014 stelt de Vlaamse overheid combinatievaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest gratis ter beschikking om zwangere vrouwen te vaccineren en om een herhalingsinenting toe te dienen aan volwassenen

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. De bacterie wordt onder andere overgedragen door te hoesten, niezen en praten. Mensen die besmet zijn verspreiden zo kleine druppeltjes met de bacteriën. De bacterie maakt vervolgens een giftige stof aan, waardoor de hoestbuien ontstaan Kinkhoestvaccin is een vaccin dat beschermt tegen kinkhoest (pertussis). Er zijn twee hoofdtypen: whole-cell vaccins en acellulaire vaccins. De hele-cel vaccin is ongeveer 78% effectief is, terwijl de acellulaire vaccin is 71-85% effectief is Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Vertel aan de leidster of leerkracht als je kind kinkhoest heeft. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind Kinkhoest Kinkhoest is een acute en zeer besmettelijke ziekte. Omdat het een zeer ernstige ziekte is, wordt ertegen ingeënt. Dankzij dit DKTP-vaccin komt het nauwelijks nog voor bij kinderen in Nederland en België. Kinkhoest neemt vanaf 1996 bij volwassenen echter steeds meer toe, en treft dus ook mensen die hier tegen zijn ingeent Voor een pasgeboren baby is kinkhoest behoorlijk gevaarlijk, omdat kinkhoest bij hen meestal heviger verloopt omdat de baby nog geen antistoffen heeft opgebouwd. Vaccin tegen kinkhoest. In Nederland worden alle kinderen ingeënt tegen kinkhoest. De inentingen tegen kinkhoest vinden plaats rond de 2,3 en 4 maanden

Kinkhoest - Whooping cough - qwe

Wiki zegt: Kinkhoest of pertussis is een infectieziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een bacterie, Bordetella pertussis (bacil van Bordet-Gengou), die vooral wordt overgebracht door de druppeltjes die bij hoesten ontstaan.Kinkhoest is zeer besmettelijk. Dus ja, heb je klachten van verkoudheid/hoesten? Hoestdruppeltjes kunnen ver reizen door het luchtruim, dus als dat zo is dan. Vaccinaties hebben een lange, rijke en bijzondere historie. Het eerste vaccin werd al ontwikkeld in 1796. Sindsdien hebben ze miljoenen levens helpen beschermen, van troepen in de Amerikaanse burgeroorlog tot die van kinderen over de hele wereld. Negen historische feiten op een rij

Relevantie. De wereld is de afgelopen decennia steeds kleiner voor ons geworden. De mogelijkheden om te reizen, tijdelijk in het buitenland te werken of je elders te vestigen (al dan niet uit veiligheidsoverwegingen) zijn toegenomen Rijksvaccinatieprogramma. Op het moment dat je geboren bent krijgen je ouders een oproep om mee te doen aan het vaccinatieprogramma het is in Nederland niet verplicht maar het is wel verstandig want je beschermt niet alleen je eigen maar ook andere er mee Wat schetste mijn verbazing toen ik ontdekte dat het Rijksvaccinatieprogramma zwangere vrouwen adviseert om de 22 wekenprik tegen kinkhoest te halen. Alle alarmbellen gaan dan toch wel rinkelen. Even los van de vraag of het überhaupt nodig is om een foetus al tegen kinkhoest te beschermen, wordt hier misschien wel een heel smerig trucje uitgehaald In de jaren vijftig van de 20e eeuw begon men met vaccineren van kinderen, tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Toen er steeds vaker werd gevaccineerd was het nodig om meer structuur aan te brengen ten behoeve van goede registratie. Om dat te bereiken werden zogenaamde entgemeenschappen opgericht, waarin artsen samenwerkten

Kinkhoest verschijnselen en symptomen Mens en Gezondheid

Vaccins zijn stoffen die het immuunsysteem 'gecontroleerd' afweerstoffen laten maken tegen bepaalde ziekteverwekkers. Als je een infectieziekte krijgt, maakt je lichaam afweerstoffen tegen de ziektekiem (meestal een bacterie of een virus) Kinkhoest (pertussis) om de 10 jaar. pdf bestand Triaxis publieksbijsluiter (74 kB) ja: Combinatievaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest voor volwassenen. Omwille van de bescherming tegen kinkhoest voor de baby wordt deze vaccinatie ook aangeraden aan zwangere vrouwen tussen week 24 en 32 tijdens elke zwangerschap Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor ukkies tot 9 maanden oud. Het voelt heel naar en angstaanjagend, maar het _is_ minder gevaarlijk dan het voelt. En Melodytje91: kinderen worden ingeënt. De vaccinatie wordt in Nederland als volgt gegeven: dosis 1,2,3 aan baby's resp. van 2, 3 en 4 maanden dosis 4 aan baby's van ongeveer 11 maande Vanaf 1940 werd Thiomersal toegevoegd aan de vaccins tegen difterie, kinkhoest en meningokokken. In de jaren 70 waren er voor het eerst zorgen over de giftige eigenschappen van kwik, vooral methylkwik dat bij milieuverontreinigingen werd gevonden Controleer 'kinkhoest' vertalingen naar het Indonesisch. Kijk door voorbeelden van kinkhoest vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

De DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio vaccinatie wordt gegeven aan kinderen op 4 jarige leeftijd en werkt alleen bij kinderen die eerder de volledige serie DKTP-hib-hepB serie hebben afgerond. De vaccinatie zorgt er voor dat de bescherming tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio op peil blijft. De vaccinatie wordt in de arm gegeven Je longen sterker maken na een longonsteking. Longontsteking kan een zeer enge beproeving zijn. Zodra je weer gezond bent, is het belangrijk dat je longen weer sterker worden, zodat je weer controle hebt over je ademhaling en je leven. Ga.. Hoe lang blijft het besmettelijk? 3 dagen nadat antibiotica is gestart. Zonder hen is het minstens 3 weken vanaf het begin van de ziekte en mogelijk tot 5

Kinkhoest. Dat even niet kunnen inademen na een hoestbui klinkt wel heel erg als kinkhoest. Onze dochter had vorig jaar kinkhoest en ik herinner me dat nog heel goed. Het is wel zo dat behalve heel vervelend en soms beangstigend het verder niet veel kwaad kan. Even rustig blijven en dan gaat de benauwdheid weer over en kun je weer normaal ademen Kinkhoest. Kinkhoest (pertussis) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. De aandoening leidt in eerste instantie tot ontsteking van het ademhalingsapparaat: het strottenhoofd, de luchtpijp en de luchtwegen pertussis pertussis zelfst.naamw. [medisch] kinkhoest Bron: Wikiwoordenboek - pertussis. Spelling'pertussis' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is 4. DKTP-prik (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio) De aparte DKTP-prik wordt gegeven als je kind vier jaar oud is. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn: Verschijnselen rond de prikplek (pijn, roodheid, zwelling). Koorts, slaperigheid, hangerigheid, prikkelbaarheid, verminderde eetlust. Dikke, rode arm bij kl. Dit gebeurt bij 1 op de 300.

Verkoudheid of RS virus?Het RS virus veroorzaakt bij de meeste gezonde kinderen en volwassenen klachten die lijken op een gewone verkoudheid, met een loopneus, verstopte neus en soms lichte koorts. Voor kinderen onder de twee jaar, en met name baby's jonger dan zes maanden, kan een infectie met het RS virus gevaarlijk zijn. Bij hen kunnen ook de kleine luchtwegen in de longen gaan ontsteken Kennelhoest. Kennelhoest is het best te vergelijken met onze verkoudheid, maar het is hardnekkiger en duurt langer. Het is een veel voorkomende besmettelijke aandoening, waarvan vrijwel elke hond volledig zal herstellen Het percentage baby's dat in Nederland volledig wordt ingeënt is aan het dalen. En lang niet iedereen uit de zogenoemde risicogroepen haalt de griepprik. Steeds meer mensen denken dat vaccineren overbodig is geworden, of zelfs gevaarlijk is. Drie redenen waarom vaccineren (nog steeds) belangrijk is

Kinkhoest , ook wel kinkhoest of 100 dagen hoest genoemd , is een zeer besmettelijke bacteriële ziekte .De eerste symptomen zijn meestal vergelijkbaar met die van verkoudheid met een loopneus , koorts en lichte hoest, maar deze worden gevolgd door weken van ernstige hoestbuien.Na een hoestbui kan een hoog kinkgeluid of naar adem snakken optreden terwijl de persoon inademt Kinkhoest Echte naam: Joris mulders Geslacht: Man Geboren: 12 juni 1987 (33 jaar) Woonplaats: nijmegen E-mailadres: (verborgen) Statistieken. Geregistreerd: 9 februari 2008 Laatste bezoek: 18 mei 2013, 23:52 uur Aantal stemmen: 145 Gemiddelde: 3,53 Standaardafwijking: 0,6

Dokter Tinus Smits heeft zich meer dan 30 jaar in de homeopathie verdiept, eerst als lekenhomeopaat en vervolgens als homeopathisch arts. Zijn opleiders waren Jacques Imberechts, Alex Jacques, George Vithoulkas en Alphons Geukens kinkhoest? Geplaatst door de TopicStarter: 20-04-11 22:00 Hallo bokkers, Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Vermoedelijk heb ik kinkhoest, vanochtend al bij huisarts geweest en een flinke penicilline kuur mee gekregen. Tevens ook paracetamol met codeïne. Alleen ik merk helaas zo goed als niks van de pillen

Kinkhoest RIV

 1. Kennelhoest Symptomen en inentingen Wat kunt u het beste doen wanneer uw huisdier kennelhoest heeft? Hier vind u alle informatie
 2. Een droge hoest stoppen. Het is belangrijk om te onthouden dat hoesten een belangrijke normale reflex is. Het verdrijft op natuurlijke wijze irriterende stoffen en slijm en heeft een beschermende functie. Hoesten kan een belangrijk teken..
 3. Hoesten, het is toch om gek van te worden? Niet echt een garantie voor een goede nachtrust. Lees in mijn blog wat je kan doen aan die droge hoest
 4. Ik hoest al 4 maanden heel erg veel. Ik hoest steeds slijm op, en voel constant een prikkel dat ik moet hoesten. Al twee keer bij de dokter geweest, en de 2e keer pillen mee gekregen die de hoestprikkel onderdrukken. Deze hielpen de week dat ik ze in moest nemen wel, maar daarna is de hoest gewoon weer terug gekomen. Ik ben daarna niet meer naar de dokter geweest, maar vind het erg vervelend.
 5. Het aantal mensen met kinkhoest is toegenomen. Dit gebeurde onder volwassenen, maar ook onder baby's voor wie de ziekte levensbedreigend kan zijn. De GGD in Amsterdam kreeg vorig jaar 346.

Ik heb kinkhoest Thuisart

 1. Difterie is een besmettelijke ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een Corynebacterium bacterie. De bacterie wordt van mens op mens overgedragen. Voor invoering van vaccinatie was difterie een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. In Nederland worden nog sporadisch gevallen van difterie gemeld. Deze gevallen komen dan meestal uit het buitenland
 2. Als je hoest wordt de lucht met grote kracht naar buiten geperst. Dit gaat met een snelheid van wel 120 tot 160 kilometer per uur. Hoesten is één van de symptomen van de griep.Je leest hier meer over de functie en de verschillende soorten van hoest
 3. Kinkhoest veroorzaakt langdurige en heftige hoestbuien. Kinkhoest kan leiden tot benauwdheid en ook tot overgeven. Aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken hoest. Denk bijvoorbeeld aan bronchitis, astma en COPD. Bij bronchitis zijn uw lagere luchtwegen ontstoken, bijvoorbeeld door een verkoudheid of griep. Hierdoor produceren ze meer slijm
 4. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 okt 2019 om 17:09. Bestanden zijn beschikbaar onder de licenties die op hun beschrijvingspagina's zijn gespecificeerd

Kinkhoest Thuisart

Hier kun je zien welke stemmen Kinkhoest heeft geplaatst. Stemmen. 0-5 | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z Om als volwassene volledig gevaccineerd te zijn tegen tetanus heb je 3 vaccinaties nodig. Daarna ben je voldoende gevaccineerd en moet je maar om de 10 tot 20 jaar nog een vaccin krijgen om voldoende beschermd te zijn tegen tetanus. Deze vaccinatie gebeurt met een combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest

Controleer 'kinkhoest' vertalingen naar het Sloveens. Kijk door voorbeelden van kinkhoest vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Ik schrok me kapot. Op het befaamde internet vond ik uit dat ik kinkhoest moest hebben. Het verloop van de ziekte voor volwassenen werd door Wiki tamelijk feitelijk beschreven en leek wel mee te vallen, ook al kun je er als kind in principe aan overlijden. Niets in de beschrijving deed vermoeden wat me te wachten stond Hoest is zoals gezegd een symptoom, het is de aandoening die de ernst van de hoest bepaalt. Een hoest als gevolg van een verkoudheid kan als een 'onschuldig hoestje' worden afgedaan. Hoesten kan echter wel hinderlijk zijn en de slaap verstoren van de lijder en/of van zijn bedgenoot

Is het Zika virus oorzaak voor hersenafwijking bij baby's, of zou het verplichte kinkhoest vaccin voor zwangeren de boosdoener zijn? Bel praktijk Bel mobiel Stuur mail 071 - 51 70 168 06 - 547 45 642 info@martindemunck.n kinkhoest.info Kinkhoest is een zeer besmettelijk infectieziekte Als kinkhoest geconstateerd wordt is behandeling noodzakelijk Bij het vermoeden van kinkhoest is het raadzaa Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. Vaccinatiebeleid is onderdeel van het volksgezondheidsbeleid van een overheid met betrekking tot vaccinatie.Vaccinatiebeleid is ontwikkeld in de loop van ongeveer twee eeuwen sinds de uitvinding van vaccinatie met als doel het uitroeien van een ziekte of het beschermen van een bevolking via groepsimmuniteit.Meestal zijn vaccinatieadviescomités in ieder land verantwoordelijk voor het leveren.

kinkhoest. Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka. Aller à la navigation Aller à la recherche. Votoatiny. 1 Nerlandey. 1.1 Etimôlôjia; 1.2 Anarana iombonana; 1.3 Fanononana; Nerlandey Etimôlôjia. Raha fantatrao ny etimôlôjian' ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto Carrigar. KINKHOST.RU akabou unsou.mods.jp, towelroot apk.webnode.com, dietpresss.com, muahostingchatluongodau.blogspot.com, xn tqqu03ecrgl7l.com.

Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie

Vind jouw GGD. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Bel 0800-1202 voor een testafspraak. GGD.nl voorziet u van algemene nummers, de regionale coronalijn vindt u op de website van de GGD bij u in de regio Kennelhoest bij de hond wordt tegenwoordig besmettelijke hoest genoemd. Het is een heel veel voorkomende aandoening waarbij er aanhoudelijk gekucht wordt door de hond. Wat zijn precies de verschijnselen en wat kan er aan gedaan worden Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie, volwassenen Kinkhoest symptomen bestaan uit de kenmerkende hoest die maandenlang kan aanhouden en benauwdheid en ademnood vanwege het hoesten. Kinkhoest, ook wel pertussis genoemd, is een besmettelijke bacteriël Kinkhoest Kinkhoest kenmerkt zich vooral door hoest die hardnekkig is en lang aanhoudt. Het hoesten is heel heftig, tot overgeven toe en komt als het ware vanuit de tenen. De hoestaanvallen komen meestal 's nachts voor, zo tussen twee en drie uur, vaak met overgeven.Deze aanvallen duren vaak 3 tot 6 weken Dag allemaal Ik kreeg een tip die ik graag wil delen. Ik ben al bijna een jaar onderweg. Sinds twee weken gestart met een revalidatietraject. Daar krijg ik het advies om ook tijdens een terugval, hoe zwaar ook, wel te blijven bewegen (wandeling door de wijk) en niet meer in bed of op de bank te kruipen

Vragen en antwoorden kinkhoest RIV

GGD test op aanwezigheid virus. GGD'en nemen reguliere PCR-testen en sneltesten af. Daarmee wordt vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft.Wij stellen dus niet vast of iemand eerder het coronavirus gehad heeft.Voor de afgenomen testen wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken Ben je op zoek naar een goed stofmasker of mondkapje? Als je al het een en ander over stofmaskers hebt opgezocht, dan zal je de termen FFP1, FFP2 en FFP3 vaak zijn tegengekomen. Hieronder leg ik daarom eerst het verschil tussen FFP1, FFP2 en FFP3 uit. Daarna leg ik uit wanneer je een FFP1, 2 of 3 masker Read More

hepatitis A+B-vaccin vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Pre-expositieprofylaxe van hepatitis A met hepatitis A-vaccin komt in aanmerking bij personen met meer kans op een infectie met het hepatitis A-virus. Als postexpositieprofylaxe van contacten gaat, binnen een interval van maximaal 14 dagen na de eerste ziektedag van de hepatitis A-patiënt, bij gezonde personen tot 40 jaar. Groepsimmuniteit, kudde-immuniteit of collectieve immuniteit is een vorm van indirecte bescherming tegen infectieziektes die wordt bereikt doordat een groot deel van een populatie immuun is voor een infectie en deze zich niet of moeilijk kan verspreiden. Tussen een besmet individu en nog niet immune personen bevindt zich als het ware een buffer van individuen die de infectie niet kunnen.

Video: Wikizero - Kinkhoest

Whooping cough - Wikipedi

 1. Lesotho is één van de drie landen ter wereld die volledig omgeven zijn door één ander land (de andere twee zijn de dwergstaatjes San Marino en Vaticaanstad)
 2. Bacteriële vaccins zoals die tegen cholera, kinkhoest, typhus en paratyphus bestaan uit de afgedode bacteriën. Het vaccin tegen tuberculose bevat echter afgezwakte maar nog levende tuberculose bacteriën. Voorbeelden van virus-vaccins zijn de vaccins tegen pokken, mazelen en polio
 3. g biedt, zo stellen onderzoekers van de Universiteit van Michigan
 4. Cookies. Bij selecteren van accept en verder browsen op onze website, accepteert u cookies. Daarmee verzamelen wij geanonimiseerde persoonsgegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website
 5. Naast kinderen is vaccinatie ook aangewezen voor sommige volwassenen, meer bepaald voor wie geboren is tussen circa 1975 en 1985.Zij kunnen immers nog besmet worden omdat - na de beschikbaarheid van het vaccin in 1967 - de vaccinatie nog niet systematisch gebeurde en een tweede inspuiting meestal niet gegeven werd
 6. groep B2: buiktyfus (typhoid fever), cholera, hepatitis A, B en C, kinkhoest, mazelen, paratyfus, rubella, shigellose, shiga toxine producerende escherichia (STEC)/enterohemorragische escherichia coli-infectie, invasieve groep A streptokokkeninfectie, voedselinfectie, voor zover vastgesteld bij twee of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als een bron

Kinkhoest - nl.LinkFang.or

 1. Kan een bacterie ziek worden? Bacteriën kunnen ziek worden: is dit waar? Van bacteriën kunnen mensen flink ziek worden. Het lichaam zit vol met bacteriën maar soms doet een groep bacteriën een aanval naar onze gezondheid
 2. Kinkhoest. Index » lifestyle. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue zaterdag 23 augustus 2008 @ 14:02:53 #1. RealZeus. Persoonlijk dacht ik dat het door vaccinatie niet meer voorkwam maar mijn ouders blijken het te hebben
 3. Haal dan je kinkhoest prik tijdens je zwangerschap en vraag al het kraambezoek om zich ook te vaccineren voor ze je komen opzoeken na je bevalling. Echt, laat niemand zonder vaccinaties op bezoek komen hoor! Het is echt heel gevaarlijk en je baby kan er dood aan gaan als tante of oma of je vriendin ongemerkt een kinkhoest mee neemt als kraamcadeau

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) biedt sinds 1957 vaccinatie tegen tetanus aan kinderen tot 1 jaar oud in de vorm van 4-maal het gecombineerde DKTP- (difterie-, kinkhoest-, tetanus- en poliovaccin). Aan kinderen van 4 en 9 jaar oud biedt het al even lang nog twee vaccinaties in de vorm van het DTP-(difterie-, tetanus-, polio-)vaccin | region1name=Caprivi | region1color=#336699 | region1items= | region1description=De smalle strook in het noord-oosten van het land. Met twee belangrijke rivieren, Caprivi is een van de weinige gebieden van Namibië die water hebben Uiteenzetting over Uiteenzetting, betoog en beschouwing over vaccinatie voor het vak nederlands. Dit verslag is op 13 januari 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Wat is MS De ziekte MS. Het doel van Mission Summit is een wereld zonder MS. Daar strijden wij voor. Multiple sclerose is nu een ongeneeslijke ziekte, die een enorme impact heeft op de patiënten

 • Volleybal Voorburg.
 • Brabants Dorp Rotterdam.
 • Voedingsschema app.
 • Trots 9 letters.
 • Videobewaking thuis.
 • Engel groothandel.
 • Reizen Lapland noorderlicht.
 • Tibet map.
 • Prijsvrij Port Ghalib.
 • Lemur.
 • Wilgenbast bijwerkingen.
 • Toxoplasmose test kosten.
 • Resolute Desk replica.
 • Dienend leiderschap Inge Nuijten.
 • Papier dispenser GAMMA.
 • Brugmansia snoeien YouTube.
 • Barbie zeemeermin in bad.
 • Alloverpiercings.
 • Spraakachterstand kind 2 jaar.
 • Worteltaart ananas.
 • Kleding verven met koffie.
 • Kek Mama pakket.
 • Omgevingsvergunning provincie.
 • Hassinkweg 15 Hengelo.
 • Ida Karssing.
 • Wat is giftig voor varkens.
 • Liedjes over Mexico.
 • Kiekjes fotografie.
 • Omega 3 afvallen.
 • Woonplaats picasso dali.
 • Aankomsttijden Schiphol TUI.
 • Summer glau films en tv programma's.
 • GeoGebra online Nederlands.
 • Parapraxis.
 • BBQ restaurant Breda.
 • Popping boba maken.
 • Hans Anders openingstijden Rotterdam.
 • Chevrolet HHR te koop.
 • Chromecast Audio streamen vanaf pc.
 • Menstruatie jeuk lichaam.
 • Barnsteen amber oorbellen.